Energi & Bevægelse

Mennesket er – som andre dyr – naturligt skabt til bevægelse. Rytme og bevægelse er forudsætningen for liv, og det er gennem kroppen, at vi sanser, erfarer, kommunikerer og interagerer i verden. Børns glæde ved kropslig udfoldelse og oplevelse gennem leg er universel.

Use it or loose it.
Imidlertid er det for mange mennesker gældende, at vi over tid umærkeligt stivner i stereotype bevægelses- og spændingsmønstre. Voksenlivet i vores civiliserede samfund er præget af værdier og krav, der ofte ikke kalder på vores iboende lyst til fri udfoldelse i bevægelse og leg.
Udover gradvis tab af styrke, smidighed og kondition, svinder ofte også den indre kontakt til kropsligt forankrede følelser, livsmod og energi.

Jeg elsker at mærke det livgivende energi der opstår, når der “holdes rum” for en gruppe mennesker med fokus på indre og ydre opmærksomhed og bevægelse. Derfor tilbyder jeg undervisningsforløb og workshops med bevægelse og frirum for både voksne og børn.
Det kan være i forbindelse med trivselsforløb i folkeskole/ungdomsskole eller f.eks. i aftenskoleregi/idrætsforening. Eksempelvis:

”Krop, Energi & Livsglæde” (Voksen gruppe – Min. 6 /maks. 15 deltagere)
Workshop med forskellige former for fri rytmisk bevægelse guidet med fokus på forskellige bevægelseskvaliteter og udtryk. Og inspiration fra elementer fra Movement Medicine. Workshoppen kan også sammensættes med fokus på strukturerede øvelser for balance, styrke, koordination og smidighed. Hvert forløb afrundes med stræk og afpænding med inddragelse af elementer fra Yoga og Tai Chi – hvor der arbejdes med fokus og vekslen mellem indre og ydre opmærksomhed og kontakt.

Folkeskole/Ungdomsskole

Fra et idrætsfagligt perspektiv kan nævnes en bred vifte af mulige fokus- og udviklingsområder. Eksempelvis:

 • Motoriske færdigheder
 • Kropsudtryk
 • Kropserfaringer
 • Kropslig kommunikation etc. Når kroppen er i spil indgår både følelsesmæssige og sociale kompetencer. Styrkelse af selvfølelse og grundlæggende kontaktfærdigheder er en mulighed, og understøttes via aktiviteter med fokus på:

 

 • Dynamisk vekselvirkning mellem øvelser og lege, der fordrer opmærksomhed rettet indad (kropsligt forankret nærvær) som udad – i samspil og samarbejde med andre.
 • Udvikling af evne til “centrering” og “jordforbindelse,” samt fornemmelse for kropslig/energetisk afgrænsning.
 • Udvikling af styrke, balance, koordination og smidighed.
 • Udvikling af selvværd, empati, og personligt udtryk.

Elementer i forløb til børn og unge:

 • Rytmisk bevægelse til musik
 • Dans med afrikansk- /orientalsk inspiration
 • Bevægelse med fokus på rum, tid & retning
 • Øvelser inspireret af østlige kampsport-teknikker
 • Drama, rytmik, boldlege
 • Sang, fortælling
 • Yoga, pædagogisk massage etc.

Uanset aldersgruppe, kontekst og indhold, bygger samvær i gruppen på åbenhed, tillid og respekt for den enkeltes grænser.

Frirum 
Hvadenten vi er børn, unge, voksne eller gamle, oplever vi øget velvære og frihed, når vi mærker at kroppens iboende glæde og energi vækkes til live! Oplevelsen af at være i bevægelse – i et trygt og rummeliget fællesskab. Frirum – i legende samspil.

Workshops sammensættes og prissættes ud fra den givne tidsramme.
Vi taler om jeres ønsker – og finder ud af det.