Forældre, Børn & Unge

solsikke børnTrivsel 
Ethvert barn er født unikt med et iboende potentiale for godhed, empati og fællesskab.
Børn har behov for tryghed, næring, opmærksomhed, skønhed og omsorg. For at blive set og bekræftet for den de er, og mærke, at de hører til. For fred og ro til at vokse og gro. 
                                                         

Konflikt/Kontakt                                                                                                                 Som forældre gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at imødekomme vores barns behov. Alligevel kan vi i perioder opleve, at vore ressourcer eller forudsætninger ikke slår til. Oplevelsen af konfliktfyldte, tilsyneladende fastlåste, samspilsmønstre skaber afstand og er smertefuld og energikrævende. Og ofte tegn på, at vi har brug for at se på os selv og hinanden med nye øjne. Eller måske har brug for frirum i en travl og stressfyldt hverdag.

Frirum – for voksne og børn
Frirum hvor vi ikke skal leve op til nogen forventninger, men blot kan være til, give slip og give plads til – for en stund – at vende sanser og opmærksomhed indad.

– Massage kan være et værdifuldt frirum for krop og sind.

Når vi tillader os selv at tage imod opmærksomhed, berøring, omsorg og velvære – giver vi plads til bevidsthed og bevægelse. Kroppens selvregulerende processer skaber ro, balance, energi og velvære i krop og sind. Kropsligt forankret nærvær og kontakten til egne følelser kan samtidig understøtte oplevelsen af selvværd, empati og relationskompetence. Dettte gælder både for voksne og børn.

Børns Trivsel
Familienet.dk