Massage – Børn & Unge

Berøring           Loving Hands
Frederic Le Boyer var med sin bog: Loving Hands for år tilbage med til at skabe fokus på betydningen af kærlig berøring. Intuitivt benytter mange forældre sig af denne naturlige og universelle form for omsorg, der har så afgørende betydning for babyer og småbørn. Men også fortsat gennem ungdom til voksen- og alderdom.

Grundlaget for al menneskelig udvikling er kontakt, samhørighed og berøring.                   Disse elementer skaber grundlaget for, at vi kan udvikle os som sociale væsner med respekt for os selv og vore medmennesker. Taktil kommunikation har betydning for udvikling af følelsesliv og evne til tilknytning.                                                                             Ved berøring frigives “feel good” hormonet oxitocin, som virker beroligende og angstdæmpende. Samtidig falder kroppens niveau af stresshormonet kortisol.
I mit arbejde med børn og unge har jeg positive erfaringer med brug af massage- og berøringspædagogik i forhold til udvikling af tryghed, positivt samspil, opmærksomhed og læring.

Børn, der modtager massage:                                                                                            – Får mulighed for at opleve dyb afspænding                                                                           – Oplever sig set og bekræftet                                                                                                 – Får øget kropskendskab og selvfølelse                                                                                 – Bliver mere rolige og tolerante                                                                                               – Får øget evne for opmærksomhed og koncentration

barne massageForskellige børn har forskellige behov.    Nogle børn og unge foretrækker f.eks. at starte et massage forløb med berøring uden på tøjet.       En session tilpasses individuelle behov hvad angår tidsramme, indledende samtale etc.