Special Terapeutisk Massage

Skærmbillede 2013-08-10 kl. 10.00.55

Massage og berøring åbner for oplevelsen af nærhed, kontakt og velvære. Også for børn og voksne med psykiske og fysiske lidelser og handikaps gives unikke redskaber til øget sundhed og livskvalitet. Brugen af positiv berøring åbner for en universel kommunikation, der rækker ud over det talte sprog – og indtil en dybere sansning. Knogler og led, nerve- og bindevævsstrukturer bliver stimuleret og samtidig styrkes evnen for sanseintegration og indlæring.

 

Specialterapeutisk massage vinder indpas, og er nu mange steder en integreret del af det pædagogiske og psykologiske arbejde på sociale institutioner, på opholdssteder og indenfor psykiatrien.

Krop & Sind – Integration & Balance
Børn og unge med udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder kan have stor gavn af tidlig kropsorienteret støtte. Terapeutisk massage – evt. i kombination med og enkle øvelser med krydskoordinering – virker stimulerende på udvikling af motoriske færdigheder og samtidig afbalancerende på krop og sind. F.eks som et naturligt og virkningsfuldt redskab til at vække sløve børn (hypoarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er nedsat) men også til at dæmpe de urolige (hyperarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er for kraftig). Hyperaktive børn kan derved opleve en rolig stund med afspænding i krop og sind, hvilket efterfølgende giver ro og overskud til deltagelse i aktiviteter.

Individuelt tilpasset program                                                                                            Hver enkelt massage session tager udgangspunkt i en blid, helhedsorienteret massageform tilpasset individuelle behov.