Samtale & Rådgivning

lys

“There´s a crack in everything – that´s where the light gets in.”             
Leonard Cohen

 
Respekt, bekræftelse, fællesskab og kærlighed er grundlæggende menneskelige behov. Behov vi søger opfyldt i samvær med andre mennesker – særligt nære relationer.

At skabe og fastholde sunde, nærende relationer er en livskunst. Måden hvorpå vi har lært at se os selv – vores evne til at anerkende og drage omsorg for vore egne behov – har betydning for vores grundlæggende trivsel og dermed evnen til at takle de konflikter og udfordringer, vi oplever i samspillet med andre.

Tidlige sår – og den ubevidste erindring af krænkende eller ubearbejdede oplevelser – kan gøre, at vi mister kontakten,”farer vild” og føler os fastlåst i følelser af ufuldkommenhed, skam, skyld, angst og vrede.

NASA Confirms -Super Human Abilities Gained

At få sat ord på problemstilliger og udfordringer skaber bevidsthed og bevægelse. I samtalen skabes frirum og mulighed for nye synsvinkler og handlemuligheder.
I takt med, at vi lærer at acceptere os selv som vi er – i lys og skygge – bliver vi i stand til at anerkende vores egen proces og den gode hensigt i de bestræbelser vi gør os i livet. Med tiden bliver vi i stand til at træffe sundere og mere tilfredsstillende beslutninger, der tilgodeser vore sande behov.
Samtidig understøttes muligheden for at udfolde vores naturlige evne for empati og medfølelse – og hermed tage ansvar og drage omsorg for os selv og andre.                                                               

Baggrund og tilgang
Som professionel samtalepartner har jeg erfaring med særligt sensitivitet (HSP), konflikthåndtering, post traumatisk stress (PTSD), spiseforstyrrelser, misbrug og selvskade.
Jeg tilbyder vejledning og coaching i forhold til personlige mål med oprigtigt ønske om forandring. Det kan f.eks. være i forhold til uhensigtsmæssige mønstre i tanke- eller samspilsprocesser, misbrugsproblematikker, eller rådgivning og støtte til større selvomsorg – f.eks ændring af livsstil. En livsstil med fokus på bevægelse, afspænding og tid i naturen, er uden tvivl af betydning for oplevelsen af livsglæde og forebyggelse af stress.

Samtidig viser nyere forskning, at den kost vi vælger, spiller en afgørende rolle for vores sundhed og energiniveau samt forebyggelse af livsstilssygdomme.

Har du et ønske om gradvis overgang til en sundere, mere plantebaseret kost, tilbyder jeg støtte og inspiration til at komme igang – på baggrund af mange års interesse, studier og personlig erfaring.

 

I rollen som samtalepartner, finder jeg inspiration i systemteoretisk,- løsningsfokuseret – og narrativ tænkning. Min nysgerrighed retter sig mod de “fortællinger” og synsvinkler, der rummer glæde, lyst og energi. Jeg tror på, at vore ressourcer – og mod til at skabe forandring – findes i de  sande værdier og kvaliteter, vi som menneske sætter højt.

Nye synsvinkler åbner døre til “anderledes fortællinger” og kreative løsninger.

Børn & Unge
Når et barn eller ungt menneske føler sig stresset, savner kontakt i skolen, bærer på en sorg eller mistrives som konsekvens af forældres misbrug eller samlivsproblemer, bestræber jeg mig i samtalen på at anerkende og synliggøre barnets behov.

Afhængig af barnets behov og samtalens formål, kan det være hensigtsmæssigt, at én eller begge forældre deltager i samtalen.

945653_10201286381143156_1145373341_n

Jeg inddrager gerne enkle øvelser i nærvær til at åbne for indre kontakt og forbindelse mellem krop, sind, følelser og bevidsthed. Desuden bruger jeg Mandala tegning som pædagogisk og terapeutisk redskab.
Ud fra personlig erfaring med individuel terapi v. Birgit Strandbygaard samt samtale / eksistentiel mindfulness v. Nadja Prætorius m.fl. ved jeg, at samtale i fortrolighed kan være en vej til at skabe kontakt, klarhed og heling.

Tidligere har jeg været tilknyttet LMS ( Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade ) som rådgiver og coach for unge og pårørende.

LMS tilbyder gratis rådgivning og coaching forløb.
www.lmsnyt.dk